Wat is Mesologie?

Mesologie, het reguliere alternatief.


Mesologie® is een concept van geneeskunde waarin reguliere kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire (alternatieve) geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Tevens is deze geneeswijze gericht op de individuele benadering van de patiënt en op de zelfgenezende kracht van het organisme.

Doel

Mesologie® maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van de klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, als de (ziekte) geschiedenis, als typologie, gewoonten, etc.

Het gaat de Mesologie® altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf. Voeding, beweging, ontspanning spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook hier gaat het om de individuele benadering.

Afhankelijk van je type, je bouw, je werk, je hobby’s, je geschiedenis dient de voeding op je afgestemd te zijn. Niet iedereen kan alles verteren, het maagdarmkanaal is uniek, net als het DNA of de darmflora. Mesologie helpt je op weg de voor jou persoonlijk juiste voeding te vinden.
Net zo is het met beweging en ontspanning. Niet iedereen vindt joggen leuk, sommigen kunnen het zelfs niet. Elk mens vindt zijn ontspanning in datgene wat bij zijn eigen balans past. Dat vraagt een zoektocht naar jezelf. Mesologie brengt het functioneren in kaart, waardoor je eigen evenwicht duidelijker wordt.

Mesologie® neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen worden de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt zowel voor de onderzoeksfase als voor de behandelfase. Zij maakt hierbij gebruik van kennis van de reguliere geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, ayurveda en psychologie.

Eigen Balans

Je eigen balans overwint de ziekte. De natuurlijke geneeskracht (Hippocrates: ‘vis mediatrix naturae’) kan de mens genezen van zijn aandoening of klachten. Deze kracht kan alleen functioneren als de mens in zijn eigen evenwicht functioneert; uniek, individueel en in totaliteit.

Hierbij worden alle onderdelen van het menselijk functioneren met elkaar geïntegreerd. De mens is meer dan een optelsom van lichaam en psyche. De onderstaande vitruviusman (Leonardo da Vinci) weerspiegelt de verschillende functies van de mens als schaduwen, afhankelijk van de kleur bril waarmee we kijken, zien we vaak slechts een deel. De kunst van Mesologie is het kijken naar de gehele mens, met al zijn functies, zijn symptomen en zijn klachten.

DE VITRUVIUSMAN

De schaduwen weerspiegelen de verschillende dimensies van het mens-zijn.

Vitruviusman

  • Fysisch
  • Emotioneel
  • Mentaal
  • Energetisch
  • Existentieel

Mesoconnect

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen.

Mesologie kan van waarde zijn bij tal van chronische aandoeningen of onbegrepen gezondheidsklachten. Mesologie kan zowel preventief als curatief ingezet worden.

Voor klacht- en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de RBCZ en VBAG. Klik hier voor de link naar de klachtenprocedure VBAG.

 

Zoekvraag?

Heeft u klachten of bent u geïnteresseerd in mesologie, neem dan contact met me op.