Prijs, vergoeding

Consult prijzen


We beginnen met een intakeconsult die anderhalf tot twee uur duurt. De vervolgconsulten duren meest één tot anderhalf uur. Zie ook consult.

De kosten van een intakeconsult bedragen € 150,– (inclusief globale Wellanalyse/Oberon scan)
De kosten van de vervolgconsulten zijn € 95,–
Een half consult bedraagt € 60,–
Uitgebreide Wellanalyse scan € 250,–
Te voldoen na afloop van het consult.

Het aantal consulten is sterk afhankelijk van uw klachten; vaak zijn na het eerste of tweede consult al de eerste (kleine) verbeteringen te verwachten. Over het algemeen heeft een Mesoloog® 4 tot 6 behandelingen nodig voor een gewenst effect, afhankelijk van de ernst van de klacht en de individuele reactie op de behandeling.

Bijzondere behandelingen, apart af te spreken:
Access Bars Behandeling, 1 uur: € 65,–, 4 behandelingen € 240,–
Trance Healing, 45 minuten: € 65,–, 3 behandelingen € 180,–

Vergoeding zorgverzekeraar

 

Vergoeding Mesologie

Omdat ik geregistreerd ben in het register voor Mesologen komen mijn mesologie consulten voor vergoeding in aanmerking. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk een consult mesologie. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspolis. Wilt u weten of uw zorgverzekering vergoedt, ga dan voor 2023 naar  Website van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie of raadpleeg de Zorgwijzer klik hier.


Mesoconnect

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen.

Mesologie kan van waarde zijn bij tal van chronische aandoeningen of onbegrepen gezondheidsklachten. Mesologie kan zowel preventief als curatief ingezet worden.

Voor klacht- en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de RBCZ en VBAG. Klik hier voor de link naar de klachtenprocedure VBAG.

 

Zoekvraag?